Wie zijn betrokken bij Plan Einstein?

In Utrecht bieden de partners in Plan Einstein vluchtelingen de mogelijkheid om vanaf dag 1 mee te doen in de stad. Daarvoor is een innovatieve aanpak voor opvang en integratie, de Utrecht Refugee Launch Pad (URLP), ontwikkeld door de Gemeente Utrecht met de Social Impact Factory, Socius, Utrecht Center for International Entrepreneurship (onderdeel van Universiteit Utrecht), Vluchtelingenwerk Midden-Nederland en de Volksuniversiteit Utrecht. De Universiteiten van Oxford en Roehampton onderzoeken de impact en de resultaten van het project op de wijk en de stad.

Voor de uitvoering van Plan Einstein betrekt de gemeente natuurlijk ook COA en, waar dat aanvullend kan zijn, ook andere wijkpartijen, zoals WIJ 3.0, JoU, Wijk en Co, DOK 030, Al AmalSTUT theater, Power by Peers en de klankbordgroep Einsteindreef, waarin bewoners van Overvecht vertegenwoordigd zijn. Vrijwilligersorganisaties waarmee de gemeente binnen Plan Einstein (indirect) samenwerkt zijn onder andere Welkom in Utrecht, New Dutch Connections, New Neighbours en de Vrijwilligerscentrale Utrecht.

COA

Het COA is verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van vluchtelingen in het gebouw. Het COA werkt daarbij nauw samen met de andere organisaties binnen de vreemdelingenketen. De cursussen en activiteiten binnen Plan Einstein zijn aanvullend op het programma van het COA.

Social Impact Factory

De Social Impact Factory verzorgt een praktijkprogramma rondom ondernemerschap en werk, bestaande uit verschillende onderdelen. Maandelijks worden workshops georganiseerd over ondernemende vaardigheden, zoals netwerken of jezelf presenteren. Ook kan een deelnemer een bedrijf of organisatie in zijn of haar interessegebied bezoeken om vragen te stellen en mee te kijken. Een coach biedt begeleiding bij een specifieke hulpvraag rondom werk, studie of ondernemen en in het Start Your Own Business programma worden deelnemers die een bedrijf willen starten intensief begeleid. Tenslotte kunnen deelnemers meedoen aan een ondernemend wijkproject. Het praktijkprogramma is voor zowel vluchtelingen als wijkbewoners.

Socius

Socius transformeert maatschappelijk vastgoed en kantoren naar geschikte woonruimte voor jongeren. Socius zoekt daarbij altijd naar mogelijkheden om haar projecten een ‘maatschappelijk effect’ mee te geven. Het doel is betaalbare woonruimtes te realiseren met een hoog maatschappelijk rendement en grote wederzijdse betrokkenheid. Die formule heeft geleid tot succesvolle projecten in onder andere Utrecht, Amsterdam en Wageningen. Binnen Plan Einstein zijn de jongeren geselecteerd op hun binding met Overvecht en hun bereidheid iets te willen betekenen voor de wijk en de vluchtelingen die tijdelijk in Plan Einstein zullen worden opgevangen. De jongeren dragen bij aan een prettige leefomgeving door het organiseren van activiteiten en simpelweg door een goede buur te zijn voor buurt- en wijkbewoners en mensen in de opvang. Het gaat dan vooral om activiteiten zoals samen met de buren koken, eten, muziek, sport met als streven gezelligheid.

Universiteiten van Roehampton en Oxford

De universiteiten van Roehampton en Oxford doen samen onderzoek naar het vernieuwende concept van samen leven en samen leren en de impact daarvan voor de wijk en haar bewoners. Door dit onderzoek kunnen ook andere gemeenten in binnen- en buitenland leren van deze aanpak. Deze universiteiten doen dit onderzoek vanuit het instituut dat gespecialiseerd is in migratie.

Utrecht Center for International Entrepreneurship

De inzet en aanpak van Utrecht Center for Entrepreneurship (onderdeel van de Universiteit Utrecht) is gericht op persoonlijke groei van mensen door kennisvermeerdering. De UU biedt mensen in de opvang en wijkbewoners cursussen Internationaal Ondernemerschap. Vluchtelingen zijn vaak ondernemende mensen die met behulp van deze cursussen in welk land dan ook kunnen werken aan economische zelfredzaamheid. Deze cursussen helpen ook wijkbewoners kansen en vaardigheden te ontwikkelen om een eigen bedrijf op te zetten.

Vluchtelingenwerk

Voor Vluchtelingenwerk Midden-Nederland (VWMN) is het project Plan Einstein een waardevolle aanvulling op tal van werkzaamheden. Landelijk zet VluchtelingenWerk Nederland (VWNL) zich in voor de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. Dat doen ze door collectieve belangenbehartiging, draagvlakverbreding en individuele begeleiding. VluchtelingenWerk Nederland begeleidt asielzoekers bij hun toelatingsprocedure en statushouders bij de gezinsherenigingsprocedure en hun integratie in de Nederlandse samenleving. Voor Plan Einstein brengt VluchtelingenWerk Midden-Nederland de onderwijs- en beroepsachtergrond van asielzoekers en vluchtelingen in kaart, coördineert zij de vrijwillige activiteiten en traint zij de vrijwilligers. Door asielzoekers en vluchtelingen al in een vroeg stadium de mogelijkheid te bieden te participeren in de Utrechtse samenleving door opleidingen, contacten met wijkbewoners en deelname aan activiteiten, hebben zij betere toekomstmogelijkheden in Nederland of (bij de wederopbouw) in hun land van herkomst.

Volksuniversiteit Utrecht

De cursussen (zakelijk) Engels die de Volksuniversiteit Utrecht op verschillende niveaus aanbiedt, helpen vluchtelingen en wijkbewoners om snel een gezamenlijke taal met elkaar te hebben. Heel veel mensen spreken al een beetje Engels. Zo kunnen ze makkelijker contact met elkaar maken. In de cursussen Internationaal Ondernemerschap wordt veel gebruik gemaakt van de Engelse taal, die een wereld handelstaal is, en met zakelijk Engels wordt zo voor iedere deelnemer iets bijzonders toegevoegd. Vluchtelingen kunnen actief te bouwen aan hun toekomst: ongeacht in welk land die toekomst ligt. Wijkbewoners kunnen door deelname aan de cursussen ook hun horizon vergroten. Bovendien is het samen leren ook een manier om met elkaar in contact te komen en elkaar te helpen. Toetsen op de beheersing van de taal leveren internationaal erkende certificaten op die mooi zullen staan op ieder CV en ook nog eens heel praktisch zijn.

Wat is er innovatief aan de aanpak?

Lees verder