Veelgestelde vragen

Hoelang duurt het project?

COA en Socius hebben een huurcontract tot november 2018.

Hoeveel mensen kunnen er wonen?

Op  1 november 2016 is gestart met een kleinere groep Socius bewoners, en begin 2017 met een eerste groep van circa 40 vluchtelingen. Pas in de zomer  van 2017 werd de opvang helemaal gevuld. Er kunnen maximaal 400 vluchtelingen wonen. Het gaat om gezinnen, mannen en vrouwen. Hoelang bewoners in de opvang blijven, is afhankelijk van de fase van de asielprocedure waarin ze zich bevinden. De een heeft al een status en is in afwachting van woonruimte. De ander heeft nog gesprekken over een mogelijke verblijfsvergunning en weer een ander zal zich moeten richten op terugkeer naar het land van herkomst.

Kan iedereen meedoen aan de gratis cursussen?

De cursussen zijn voor vluchtelingen en voor (buurt)bewoners van Overvecht. Het aantal deelnemers per module is beperkt, want de cursus is intensief.

(Waar) Kan ik me aanmelden voor de cursussen?

Als u ook wilt meedoen, kunt u dit melden bij Liesbeth Maats van het wijkbureau, l.maats@utrecht.nl.

Wanneer worden de cursussen gegeven en hoeveel tijd kost het volgen van een cursus?

De cursussen worden overdag gegeven. Het gaat om een halve dag training en ongeveer een halve dag voor de opdrachten of uitwerkingen per week. Een cursus duurt ongeveer 2 maanden. Lees hier meer.

Kan ik ook in aanmerking komen voor een woning in Plan Einstein?

Naast de vluchtelingen wonen er jongeren uit de wijk Overvecht op Plan Einstein. Op dit moment zijn alle woningen voor jongeren verhuurd. Er kan na verloop van tijd een plek vrij komen. Heb je interesse dan kun je je aanmelden voor de wachtlijst via connect.sociuswonen.nl of mailen naar info@plan-einstein.nl. Overdag kun je ook bellen met Socius, 030-3020364.

Waarom krijgt Plan Einstein subsidie?

De Europese Commissie vindt de Utrechtse aanpak van samen leren, samen leven en integratie vanaf dag 1 een voorbeeld voor andere steden in Europa. Daarom is Plan Einstein als pilot aangewezen en krijgt ze subsidie vanuit het Urban Innovative Actions programma. Die Europese subsidie wordt in 2017 en 2018 besteed aan de locatie en alle activiteiten en cursussen en begeleidingstrajecten binnen Plan Einstein en de middelen die nodig zijn om dit te realiseren. Er zijn ook financiële middelen voor (gezamenlijke) activiteiten voor de wijk. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de vernieuwende aanpak van samen leven, samen leren gedaan zodat ook anderen na afloop van Plan Einstein kunnen leren. Dit onderzoek en de overdracht van de methode behoren dus ook tot het project.Hier leest u meer over de toekenning van de subsidie. Hier leest u meer over Urban Innovative Actions. Gemeenten met vragen kunnen ook mailen met Vluchtelingenvragen@utrecht.nl.

Kan ik Plan Einstein bezoeken?

Zowel de jongeren als de vluchtelingen in Plan Einstein hebben recht op privacy. Hun woongedeelte is dus niet vrij toegankelijk. De ontmoetings- en cursusruimte op de begane grond aan de linkerkant is op bepaalde tijden wel open voor activiteiten

Hoe worden wijkbewoners betrokken?

De Klankbordgroep Overvecht met daarin wijkbewoners en mensen van het COA, Socius en de gemeente is sinds 2016 betrokken bij de plannen en voorbereidingen voor Plan Einstein. Zij overleggen regelmatig over de voortgang. Voor de cursussen worden ook wijkbewoners uitgenodigd mee te doen. Zij worden bereikt via wijkorganisaties, via oproepjes in wijkberichten, de digitale nieuwsbrief Overvecht en Dreefnieuws magazine en social media. Bewoners kunnen ook meedoen aan andere activiteiten die vanuit Plan Einstein georganiseerd worden. Vanuit het wijkbureau stemmen we activiteiten in de buurt af met de wijkpartijen. Waar mogelijk trekken we samen op. Wijk en Co is bijvoorbeeld actief in de buurt met samenlevingsopbouw. Zij bespreken met Socius Wonen en de jongeren uit Plan Einstein welke activiteiten samen ondernomen kunnen worden. Deze worden aangekondigd op deze website onder Activiteiten. De activiteiten staan ook in de digitale nieuwsbrief Overvecht.U kunt zich hier via aanmelden voor deze nieuwsbrief van het wijkbureau. Nieuws over plan Einstein verschijnt ook op de Facebook/Echt Overvecht.

Ik heb een andere vraag over vluchtelingen en het beleid in Utrecht, waar kan ik terecht?

Op de website van de gemeente Utrecht vindt u actuele informatie en achterliggende documenten over vluchtelingen in Utrecht.

Ik wil een onderzoek doen voor mijn studie of een scriptie schrijven over Plan Einstein, waar kan ik terecht?

Op deze website van Plan Einstein en op de gemeentelijke site vind je informatie over de aanpak en visie van deze Utrechtse innovatieve aanpak. Informatie over het Europese fonds waaruit Plan Einstein subsidie krijgt, vind je ook op de site van Urban Innovative Actions. Heb je een andere onderzoeksvraag, bijvoorbeeld voor een master of PHD onderzoek, dan kun je een mailen naar vluchtelingenvragen@utrecht.nl onder vermelding van je onderzoeksvraag, de naam van je studierichting, universiteit en je studiesupervisor. De onderzoeken van de universiteiten van Roehampton en Oxford zijn integraal onderdeel van  Plan Einstein.